Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Parlementaire geschiedschrijvers gaan Europees

Tijdens een internationale werkconferentie dit najaar in Londen besloten parlementaire geschiedschrijvers uit verschillende Europese landen, verzameld in het netwerk EuParl.net, de traditioneel nationale blik van parlementaire historici blijvend te versterken met een Europese dimensie. EuParl.net zal begin 2012 deze ‘nieuwe parlementaire geschiedschrijving’ presenteren door middel van van een manifest. Namens het Montesquieu Instituut schrijft Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschioedenis (CPG), mee aan dit manifest.

Het netwerk van onderzoeksinstituten op het gebied van parlementaire geschiedenis dat eind 2007 op initiatief van het Montesquieu Instituut werd opgezet, krijgt daarmee een steeds vastere vorm. De ontwikkeling van deze transnationale en vergelijkende kijk op de geschiedenis van parlementen in Europa, waarbij het Montesquieu Instituut en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen samenwerken met vooraanstaande Europese zusterinstituten, geeft daar blijk van.

Maar ook de aanstelling van een coördinator voor het netwerk is daarvan een teken. Vanaf januari 2012 gaat historicus Joris Oddens namens het Montesquieu Instituut en het CPG de samenwerking tussen de Europese partners verdiepen en uitbreiden. Zo zal Oddens een gezamenlijk Europees onderzoeksprogramma opzetten voor de bij EuParl.net aangesloten onderzoeksinstituten en daaraan gerelateerde bijeenkomsten organiseren.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 19 december 2011.