Masterclass 2012 'Crisis in Europa'

Voor de één een bedreiging, voor de ander een mogelijkheid voor nieuwe kansen. De crisis in Europa is niet meer uitsluitend een economische aangelegenheid. Ook andere beleidsterreinen in de Europese Unie en haar lidstaten ondervinden de gevolgen van de crisis. Het Montesquieu Instituut zet daarom het multidisciplinaire karakter van de crisis in Europa centraal in de Masterclass 2012. Door de crisis vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, biedt de Masterclass de studenten de kans een beter begrip te krijgen van het complexe vraagstuk.

Gedurende vijf maanden verzorgt het Montesquieu Instituut een Masterclass over de crisis in Europa. Sprekers uit de academische wereld, de journalistiek en de politiek geven een college. Ruim twintig excellente studenten van negen verschillende universiteiten uit heel Nederland zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Masterclass. Om het multidisciplinaire karakter van de Masterclass te waarborgen, komen de studenten uit verschillende studierichtingen.

Tijdens de Masterclass komen verschillende onderwerpen aan bod. Er wordt stil gestaan bij het begrip crisis: wat is een crisis en is dit een bedreiging of juist een kans? Ook wordt onderzocht hoe de verschillende actoren reageren op de situatie in Europa. Hoe gaan het Europees Parlement, de Europese Commissie, maar ook nationale parlementen om met de crisis? Daarnaast onderzoekt de Masterclass hoe de verschillende beleidsterreinen elkaar ten tijde van crisis beïnvloeden en wat de rol is van cultuurverschillen bij de perceptie van crisis. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht. Ze schrijven tijdens de Masterclass twee papers en de student met de beste paper krijgt de mogelijkheid deze te presenteren tijdens een internationale conferentie in Madrid.