Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Presentatie Engelse editie biografie Sicco Mansholt in Brussel

dinsdag 22 mei 2012, 13:53

DEN HAAG (PDC) -  Op maandag 14 mei vond de presentatie plaats van de Engelse editie van de biografie van Sicco Mansholt.

De plechtigheid vond plaats in het gebouw van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel in het kader van de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in januari 1962 van start ging onder aanvoering van Mansholt.

De door Landbouwraad Frits Thissen georganiseerde bijeenkomst werd bezocht door onder meer twaalf Europese Ministers van Landbouw, diverse topambtenaren, Europarlementariërs, journalisten en andere belangstellenden. De heer Bleker en mevrouw Gjerskov hielden korte toespraken waarin een vergelijking werd gemaakt tussen ‘hippy' Mansholt, die zich in het begin van de jaren zeventig bekeerde tot de economische nulgroei van de Club van Rome, en de door Commissaris Çiolos nagestreefde ‘vergroening'  van het GLB. Çiolos sprak kort over de toekomst van het GLB en sloot in stijl af met: ‘Je Maintiendrai!'.

De Europese ministers waren allen aanwezig in Brussel in verband met een tweedaags overleg over landbouw en visserij. Elk van hen ontving de volgende dag een exemplaar van de biografie uit handen van de Nederlandse minister.  

De biografie is geschreven door CPG-onderzoeker Johan van Merriënboer. De oorspronkelijke versie verscheen in 2006 als proefschrift. De vertaling werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Montesquieu Instituut in Den Haag en is uitgegeven door Peter Lang. Het boek werd vertaald door dr. Ronald Bathgate die speciaal voor deze gelegenheid was overgekomen uit Londen.