Boekpresentatie 'Koning, Kamers, kabinetsformatie'

Op 12 september 2012 bood prof.dr. J.Th.J. van den Berg de bundel 'Koning, Kamers, kabinetsformatie' aan Tweede Kamervoorzitter mevrouw Verbeet aan.

De bundel, het tweede deel van de Montesquieu Reeks, bevat de preadviezen over de rol van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Koning bij de kabinetsformatie. Deze preadviezen, van de hand Van den Berg, prof.dr. C.C. van Baalen en prof.mr. P.P.T. Bovend'eert, zijn in 2011 uitgebracht in het kader van een Parlementaire Conferentie over de kabinetsformatie, georganiseerd door het presidium van de Tweede Kamer.

Daarnaast is in het boek een bijdrage van Van den Berg te vinden over de ‘tien geboden’ van de kabinetsformatie, een kort overzicht van de belangrijkste tradities en conventies die worden gehanteerd tijdens de vorming van een kabinet in Nederland. Tenslotte maakt Van den Berg in een epiloog enkele kritische kanttekeningen over rol van de Tweede Kamer, die de Kamer zich heeft toebedeeld door een wijziging van het Reglement van Orde.

Deze bundel komt onder meer uit in het kader van 10 jaar parlement.com.

 
Joop van den Berg
Gerdi Verbeet en Joop van den Berg
Gerdi Verbeet
Liesbeth Weijs
Gerdi Verbeet
Van links naar rechts: Herman Tjeenk Willink
Geert Jan Hamilton en Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden