College 1 - Politics of attention and hard choices

De politiek van de aandacht is cruciaal om de moeilijke keuzes van overheden te begrijpen. Dit introducerende college van Arco Timmermans gaat over de manier waarop mensen en organisaties informatie verwerken en prioriteiten stellen. De aandacht voor problemen is niet constant maar komt en gaat, dit heeft belangrijke implicaties voor de besluitvorming en het draagvlak voor deze keuzes in de politiek en samenleving.

Het nemen van moeilijke politieke besluiten wordt beïnvloed door verscheidene factoren waar de aandacht van de politieke beleidsmakers op dat moment is gevestigd. Dat betoogde Arco Timmermans, universitair docent bestuurskunde, tijdens het eerste college van de Collegereeks van het Montesquieu Instituut. Timmermans vergeleek dit politieke fenomeen met de wet van beweging van Newton: er is een kracht nodig om beweging te kunnen maken en eenmaal zonder weerstand, is het bewegende voorwerp moeilijk te stoppen.

Het publiek luistert aandachtig
Arco Timmermans
Arco Timmermans
Het publiek luistert aandachtig
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.