De emotie regeert?

Volgens hoogleraar en auteur Frank Hendriks wordt de Nederlandse overlegdemocratie belaagd door een opkomende ‘stemmingendemocratie’: emotiepolitiek versus het ouderwetse poldermodel.

Klopt het dat emoties en stemmingen een steeds grotere rol spelen in de politiek? Is de tijd van de overlegdemocratie voorbij? Leiden tegenstellingen slechts tot problemen, of kunnen botsingen onze democratie ook verder helpen?

Frank Hendriks, Tweede Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) en Will Tiemeijer (onderzoeker WRR en auteur van “Wat 93,7 procent van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen) gingen in discussie met elkaar en het publiek over de kenmerken en de houdbaarheid van de Nederlandse overlegdemocratie.

Het debat werd geleid door Kars Veling (directeur van ProDemos) en Roos Wouters (politicoloog, publicist en debatleider).

De democratie staat onder druk. Dat was althans de mening van Frank Hendriks, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, bij het DID-debat 'De emotie regeert?' op 1 februari 2013. Volgens hem is ons poldermodel onderhevig aan de spanningen veroorzaakt door een 'stemmingendemocratie', maar daar is wel wat aan te doen. In het debat, georganiseerd door ProDemos, Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut, waren Tweede Kamerlid Pierre Heijnen en onderzoeker Will Tiemeijer Hendriks' debatpartners. Het debat werd geleid door ProDemos directeur Kars Veling.

v.l.n.r.: Pierre Heijnen, Frank Hendriks, Will Tiemeijer en Kars Veling
v.l.n.r.: Pierre Heijnen, Will Tiemeijer, Kars Veling en Frank Hendriks
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Pierre Heijnen, Frank Hendriks en Will Tiemeijer (debatleiders zijn Roos Wouters en Kars Veling)