150 jaar parlementaire geschiedenis

Prof.dr. J.Th.J. van den Berg en de in 2011 overleden prof.mr. J.J. Vis hebben 150 jaar parlementaire geschiedenis beschreven in een boek, dat op 23 april is gepresenteerd. Zij geven daarin een samenvattend overzicht van anderhalve eeuw staatkundige vorming, waarin met name de Grondwet een terugkerend thema is.

Op 4 september 2013 is een exemplaar van het boek uit handen van prof. dr. J.Th.J. van den Berg uitgereikt aan Koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander heeft indertijd les gehad van prof. dr. J.Th.J. van den Berg aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De boekpresentatie op 23 april werd voorafgegaan door een minisymposium onder leiding van prof.dr. Jouke de Vries, waaraan ook oud-minister Hans Wiegel en auteur Joop van den Berg deelnemen. Door de historici Joris Oddens, Erie Tanja en Carla Hoetink werden columns verzorgd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Tweede Kamerlid Jan de Wit.

De in het boek beschreven parlementaire geschiedenis begint in 1796, het jaar waarin voor het eerst een democratisch gekozen parlement, de Nationale Vergadering, bijeenkwam. De 'experimenten' uit de periode 1796-1810 vormden in belangrijke de basis van het staatsbestel dat vanaf 1814 geleidelijk aan vorm kreeg. Ingegaan wordt op de rol van 'vergeten' figuren als Pieter Paulus en Willem Ockerse.

In het boek 'De Eerste Honderdvijftig Jaar' wordt uiteraard veel aandacht geschonken aan het werk van Van Hogendorp en Thorbecke, die beiden een belangrijk stempel drukten op de Nederlandse Grondwet. Wel menen de auteurs dat de betekenis van Thorbecke enigszins wordt overschat, en dat die van onder anderen Donker Curtius, Van Hall en Heemskerk Azn. wordt onderschat.

Net als het bekende werk 'Het Jongste Verleden' van P.J. Oud beschrijven de auteurs de belangrijkste wapenfeiten kabinetten en Kamers (tot de eerste naoorlogse verkiezingen van 1946). Informatie, zoals biografische gegevens, van www.parlement.com van PDC Universiteit Leiden kan worden geraadpleegd via een qr-code.

Boekpresentatie 150 jaar parlementaire geschiedenis
Hans Wiegel
Joop van den Berg
Joris Oddens, Carla Hoetink en Erie Tanja
Hans Wiegel
Boekpresentatie 150 jaar parlementaire geschiedenis
Jan de Wit en Joop van den Berg
Joop van den Berg
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Boekpresentatie 150 jaar parlementaire geschiedenis