Joris Oddens

Joris Oddens (1981) is als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Nederlandse Taal en Cultuur, Europese Studies en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op het proefschrift "Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798". Zijn belangstelling gaat uit naar de politieke en culturele geschiedenis van Europa gedurende de lange achttiende eeuw (1670-1830). Hij is redactiesecretaris van Tijdschrift voor Geschiedenis en secretaris van het Gedenkboek 200 jaar Tweede Kamer.