Speelruimte voor Transparantere Rechtspraak

corien_prins.png
 
logo Leids Universiteits Fonds

Het werk van de rechter wordt steeds vaker op de voet gevolgd. Hierdoor groeit de wens om inzicht te kunnen krijgen in de overwegingen en afwegingen die achter het rechterlijk oordeel schuilgaan, en deze ter discussie te kunnen stellen. In essentie gaat het om de wens de rechtspraak te kunnen bevragen. Deze wens staat echter op gespannen voet met diverse tradities en mores, en stuit ook op principiële bezwaren.

Deze lezing ging in op de publicatie Speelruimte voor Transparantere Rechtspraak, een WRR-project over 'Rechtspraak en transparantie' onder leiding van het Raadslid prof.mr. Corien Prins.

Deze lunch werd georganiseerd in samenwerking met het Leids Universiteits Fonds (LUF).

De Nederlandse rechtspraak moet proactiever worden in haar communicatie. Legitimiteit is in de ogen van Nederlanders steeds meer gekoppeld aan de bereidheid van een instantie tot openheid voor dialoog. Burgers zijn steeds vaker bereid om macht van een instituut te accepteren wanneer de betreffende instantie bereid is de dialoog over haar bezigheden aan te gaan. Daarom staat transparantie nu ook hoog op de agenda van de rechtelijke macht. Dat concludeerde Corien Prins tijdens 'Speelruimte voor transparantere Rechtspraak', een lunchlezing georganiseerd door het Leids Universiteits Fonds en het Montesquieu Instituut op 28 augustus.

Corien Prins
Corien Prins
Het publiek luistert aandachtig
Het publiek luistert aandachtig