Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Weg met achterkamertjes? Alles openbaar?

Is maximale openbaarheid een sleutelvoorwaarde voor vertrouwen in een democratische rechtsstaat? Of kan te veel aan openheid datzelfde vertrouwen ook schaden? Waar liggen de grenzen? Het Montesquieu Instituut organiseerde met verschillende partners een aaneenschakeling van debatten, symposia en lezingen over transparantie in zowel Nederland als Europa.

1.

Weg met achterkamertjes? Alles openbaar?

Jarenlang waren openbaarheid en openheid ‘in’. Maar geleidelijk groeien twijfels. De aandacht wordt vaak gevestigd op wat minder goed gaat en dat wordt in de media ook nog eens uitvergroot. Is beslotenheid soms niet gewoon nodig? En: is privacy ook niet een basisrecht? Moet iedereen alles van iedereen weten? Ook van misstappen? De overvloed aan informatie maakt - paradoxaal - transparantie nog problematischer. Waar zo veel informatie beschikbaar is, raakt iedereen het overzicht kwijt.

 
Weg met achterkamertjes?Alles openbaar?

Die ‘overload’ lijkt eerder te vragen om ordening dan om nog meer openheid. Hoeveel transparantie hebben Nederland en Europa nodig? Wanneer is openheid gewenst? Onder welke omstandigheden verdient beslotenheid de voorkeur? Hoe nuttig zijn achterkamertjes?

Waaier aan activiteiten

Tijdens de Zomerconferentie 2013 is een breed scala aan activiteiten, uiteenlopend van lezingen tot symposia, van debatten tot expertmeetings georganiseerd. De afzonderlijk te bezoeken activiteiten vonden plaats op verschillende locaties in Den Haag.

2.

Programma

Programmaboekje (PDF)

 

Datum

Titel

Activiteit

27 aug

Opening Zomerconferentie door Ronald Plasterk

lezing

28 aug

Speelruimte voor Transparantere Rechtspraak door Corien Prins

lunchlezing

28 aug

Openbaarheid en integriteit in het openbaar bestuur

discussie

29 aug

Parlementaire transparantie door Frans Weisglas

bijeenkomst

29 aug

Promised Land: film & debat

film & debat

30 aug

 

Behind the Scenes of Big Governance Issues

think tank

30 aug

Uitbreiding van toezicht op de rechtsstaat in de EU

expertmeeting

30 aug

Why the European Court of Human Rights is vital for rule of law monitoring in Europe

lezing

3 sept

Montesquieu lezing 'Transparantie als machtsfactor' door Alex Brenninkmeijer

lezing

3 sept

Transparantere rechtspraak?

bijeenkomst

4 sept

De soundbite boven het politieke debat

lezing

4 sept

Gij zult openbaar maken? door Jacques Wallage

lezing

4 sept

Bron van transparantie of informatiemachine?

debat

5 sept

Transparantie, toverwoord met veel bijwerkingen door Erna Scholtes

lezing

3.

Contact

Vragen over de Montesquieu Zomerconferentie 2013?

Email: zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl

Telefoon: 070-3630105