Weg met achterkamertjes? Alles openbaar?

Is maximale openbaarheid een sleutelvoorwaarde voor vertrouwen in een democratische rechtsstaat? Of kan te veel aan openheid datzelfde vertrouwen ook schaden? Waar liggen de grenzen? Het Montesquieu Instituut organiseerde met verschillende partners een aaneenschakeling van debatten, symposia en lezingen over transparantie in zowel Nederland als Europa.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Weg met achterkamertjes? Alles openbaar?

Jarenlang waren openbaarheid en openheid ‘in’. Maar geleidelijk groeien twijfels. De aandacht wordt vaak gevestigd op wat minder goed gaat en dat wordt in de media ook nog eens uitvergroot. Is beslotenheid soms niet gewoon nodig? En: is privacy ook niet een basisrecht? Moet iedereen alles van iedereen weten? Ook van misstappen? De overvloed aan informatie maakt - paradoxaal - transparantie nog problematischer. Waar zo veel informatie beschikbaar is, raakt iedereen het overzicht kwijt.

 
Weg met achterkamertjes?Alles openbaar?

Die ‘overload’ lijkt eerder te vragen om ordening dan om nog meer openheid. Hoeveel transparantie hebben Nederland en Europa nodig? Wanneer is openheid gewenst? Onder welke omstandigheden verdient beslotenheid de voorkeur? Hoe nuttig zijn achterkamertjes?

Waaier aan activiteiten

Tijdens de Zomerconferentie 2013 is een breed scala aan activiteiten, uiteenlopend van lezingen tot symposia, van debatten tot expertmeetings georganiseerd. De afzonderlijk te bezoeken activiteiten vonden plaats op verschillende locaties in Den Haag.

3.

Contact

Vragen over de Montesquieu Zomerconferentie 2013?

Email: zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl

Telefoon: 070-3630105