Openbaarheid en Integriteit: Discussiemiddag

Hoe groot is het belang van openbaarheid en bijvoorbeeld van de Wet Openbaarheid Bestuur in het ontstaan van integriteitskwesties? Is elke bonnetjeskwestie een integriteitskwestie? Zou wettelijke incompatibiliteit niet ook functies in de (semi-)private sector moeten omvatten? Kun je alleen nog integer zijn als je alles openbaar maakt wat mensen zouden willen weten? Zonder vertrouwen geen democratie, dus moet de wetgever misschien grenzen stellen aan de openbaarheid of, omwille van het vertrouwen, juist niet? Een beetje integer kan niet, zei minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales in 1992. Een beetje transparant wel?

Een discussie met bijdragen van Leo Huberts, Ronald Kroeze,Hans Nelen en Wytze van der Woude. De discussie werd geleid door Joop van den Berg.

Tegenwoordig lijkt transparantie een middel om de integriteit van volksvertegenwoordigers te garanderen. In werkelijkheid is openheid een doel op zich geworden. Dat was de conclusie van de paneldiscussie 'Openbaarheid en Integriteit'. Naast een integriteitskwestie kan een gebrek aan openheid nu ook politici ten val kan brengen. Integriteit is als ideaal te moeilijk te handhaven en bij gebrek aan beter gebruikt de samenleving transparantie als maatstaaf voor goed bestuur. 'Openbaarheid en Integriteit' werd op 28 augustus georganiseerd door het Montesquieu Instituut Maastricht.

v.l.n.r.: Wytze van der Woude, Hans Nelen, Joop van den Berg, Ronald Kroeze en Leo Huberts
Het publiek luistert aandachtig
Leo Huberts
Ronald Kroeze
Hans Nelen
Wytze van der Woude
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
v.l.n.r.: Wytze van der Woude, Hans Nelen, Joop van den Berg, Ronald Kroeze en Leo Huberts