Transparantie, toverwoord met bijwerkingen

Een terugblik op de Zomerconferentie door Erna Scholtes (Twynstra Gudde, PhD in transparantie in het openbaar bestuur) in de klassieke vergaderzaal van de Eerste Kamer. Hieraan voorafgaand zal de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, een bijdrage leveren vanuit de Eerste Kamer.

Erna Scholtes stond stil bij de vragen die gedurende de conferentie aan bod zijn gekomen tijdens de verschillende onderdelen. Hoeveel transparantie hebben Nederland en Europa nodig? Wanneer is openheid gewenst? Onder welke omstandigheden verdient beslotenheid de voorkeur? Hoe nuttig zijn achterkamertjes?

Toespraak (PDF)van Ankie Broekers-Knol, Voorzitter Eerste Kamer (alleen het gesproken woord geldt)

Transparantie is de afgelopen jaren de norm geweest in de samenleving en het openbare bestuur. De opvatting heerste dat alles maar openbaar moest worden gemaakt en dat dit zou zorgen voor meer vertrouwen van de burger in de overheid. Erna Scholtes i stelt, in de afsluitende rede van de afgelopen Zomerconferentie gisteren, dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn en dat transparantie haar grenzen kent. Ook Ankie Broekers-Knol i, voorzitter van de Eerste Kamer, noemde teveel openheid in de politiek niet gewenst.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.