Expertbijeenkomst ' De Gemeente van de Toekomst'

Op 19 november 2013 vond er een besloten expertbijeenkomst plaats over ' De Gemeente van de Toekomst', georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Montesquieu Instituut.

Tijdens deze bijeenkomst zullen academici, beleidsmedewerkers en deskundigen uit de praktijk van gedachten wisselen over de mogelijke gevolgen van decentralisaties en opschaling op het gelijkheidsbeginsel en de lokale democratie.

10:45

Ontvangst met koffie/thee

11:00

Openingswoord door dhr. Bert van Delden (plaatsvervangend DG, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

11:15

Presentatie Wytze van der Woude (Montesquieu Instituut) over decentralisaties en het gelijkheidsbeginsel

12:00

Presentatie Gerrit Voerman (Montesquieu Instituut) over de toekomst van politieke partijen

12:45

Lunch

13:30

Deelsessies:

A- Hoe verhouden de decentralisaties in het sociale domein zich tot het gelijkheidsbeginsel? Met onder andere een bijdrage van Luc Verhey (Montesquieu Instituut)

B- Wat zijn de gevolgen van opschaling en uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket op lokale democratie? Met onder andere een bijdrage van Wim Voermans (Montesquieu Instituut)

15:30

Pauze

15:45

Paneldiscussie onder leiding van dhr Titius Livius (Directeur Bestuur, Democratie en Financiën, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16:45

Afsluiting en Borrel