Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof.Dr. G. (Gerrit) Voerman

foto Prof.Dr. G. (Gerrit) Voerman
vergrootglas
© Kevin Bergenhenegouwen

Is sinds 1 januari 2011 hoogleraar ontwikkeling en functioneren van het Nederlands en Europees partijstelsel en sinds 1989 hoofd van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde in 2001 op een proefschrift over de relaties tussen de CPN en de Communistische Internationale. Kenner van de partijpolitieke geschiedenis van Nederland, in het bijzonder van de partijen ter linkerzijde. Treedt geregeld op als commentator in radio- en tv-programma's.

in de periode 2006-heden: bestuurder Montesquieu Instituut

1.

Voornaam (roepnaam)

Gerrit (Gerrit)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kampen, 28 september 1957

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • wetenschappelijk medewerker DNPP (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen), van 1 oktober 1985 tot 1 juni 1989
 • hoofd DNPP (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen), vanaf 1 juni 1989
 • hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1 januari 2011

4.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Montesquieu Instituut, vanaf 2008

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o./v.w.o. "Joh. Calvijnschool" te Kampen, van 1969 tot 1970
 • m.a.v.o. "Gereformeerde School" te Kampen, van 1970 tot 1973
 • h.a.v.o. "Joh. Calvijnschool" te Kampen, van 1973 tot 1975
 • v.w.o. "Joh. Calvijnschool" te Kampen, van 1975 tot 1977

academische studie
 • geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, van 1977 tot 1985

promotie
 • Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, 31 mei 2001

6.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "40 jaar vrij en verenigd: geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988" (met R. Koole en P. Lucardie, 1988)
 • "De vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen socialisme en liberalisme" (met anderen, 1991)
 • "Om de stembus : verkiezingsaffiches 1918-1998" (1992) (met D.J. Elzinga, herzien in 2002)
 • "De communistische erfenis: bibliografie en bronnen betreffende de CPN" (red. met M. Schrevel, 1997)
 • "Illusies van Den Uyl?: de spreiding van kennis, macht en inkomen" (red., met J. Ramekers en R. Zwart, 1998)
 • "Verloren illusie, geslaagde fusie?: GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief" (met P. Lucardie en W. van Schuur, 1999)
 • "De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)" (dissertatie, 2001)
 • "Fré Meis (1921-1992): handelsreiziger in revoluties" (met Leo Siepe, 2002)
 • "Privé in de politieke biografie" (red., met Hans Renders, 2007)
 • "De toekomst van de politieke partij" (oratie, 2012)
 • "Geert Wilders and the Party for Freedom: A Political Entrepreneur in the Polder" (bijdrage boek, met P. Lucardie, 2013)
 • "Over nut en noodzaak van de democratische ledenpartij" (bijdrage boek, met A. Lucardie, 2015)
 • "Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europee integratie 1945-2015" (red. boek met H. Vollaard en J. van der Harst, 2015)
 • "Zeventig jaar PvdA" (red. boek met F. Becker, 2016)
 • "De rekruteringsfunctie van partijen in gevaar?" (met B. Wauters, J. van der Kolk en M. Brandenburg, 2016)
 • en vele andere publicaties

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

8.

Hofvijver bijdragen