Patricia Popelier

Patricia Popelier is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Popelier heeft met name veel gepubliceerd over de positie van de (constitutionele) rechter op federaal en Europees niveau in relatie tot bestuur en beleid. Ze trekt die onderzoeksagenda met regelmaat iets breder tot onderwerpen als subsidiariteit en de verdeling van bevoegdheden tussen bestuurlagen en recht en behoorlijk bestuur. Popelier is ook betrokken bij diverse wetenschappelijke tijdschriften en verenigingen.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 28 maart 2014.