Grondwet: baken of ballast?

Is de Grondwet een baken voor de Nederlandse samenleving die een veilige koers biedt, of moet onze Grondwet juist als ballast worden beschouwd die noodzakelijke vernieuwing in de weg staat? Deze vragen kwamen aan de orde in een symposium dat het Montesquieu Instituut op 28 maart 2014 in samenwerking met het Nationaal Comité 200 jaar koninkrijk organiseerde.

Vier wetenschappers uit de academische wereld - Geerten Boogaard (Leiden), Patricia Popelier (Antwerpen), Joost Sillen (Nijmegen) en Wytze van der Woude (Maastricht) - gaven een inleiding. Ernst Hirsch Ballin gaf een reflectie op het thema waarna een debat volgde. Dagvoorzitter was Gerdi Verbeet. Tijdens het symposium vond tevens de finale plaats van de GrondwetStrijd 'Volstaat onze Grondwet nog na 200 jaar?', die de Academie voor Wetgeving in samenwerking met het Nationaal Comité had georganiseerd.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Grondwet: baken of ballast? deel 1

Vanwege auteursrechten mist er een klein stukje video.

 
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Grondwet: baken of ballast? deel 2