ANBI

Het Montesquieu Instituut is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

2.

Praktische informatie

Het Montesquieu Instituut is een samenwerkingsverband van 5 verschillende partners. Deze partners werken nauw samen onder de paraplu van het MI aan de verschillende onderzoeks-, onderwijs-, en valorisatie activiteiten van het instituut.

Stichting Montesquieu

Lange Voorhout 86 - 32

2514 EJ Den Haag

Tel: 070-3630105

Fax: 070-3630710

E-mail: info@montesquieu-instituut.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI

817222844

3.

Organisatie samenstelling

Het bestuur van de Stichting Montesquieu wordt geleid door voorzitter mr. E.M d' Hondt en wordt gevormd door de 5 partners van het instituut.

Het bestuur wordt terzijde gestaan door een Wetenschappelijke Raad van Advies.

4.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de leden van de Wetenschappelijke Raad genieten geen bezoldiging. Bestuursleden ontvingen tot en met 2012 vacatiegelden op basis van het aantal vergaderingen per jaar. In 2013 is deze regeling stopgezet.

5.

Doelstelling en missie

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

6.

Verantwoording

7.

Partners en Sponsors