M. (Menno) Hurenkamp

Menno Hurenkamp (1971) is hoofdredacteur van S&D, het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting. Hurenkamp heeft diverse essays en boeken geschreven rondom de thema's burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid en de relatie tussen burger en politiek.