Menno Hurenkamp

Menno Hurenkamp (1971) is hoofdredacteur van S&D, het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting. Hurenkamp heeft diverse essays en boeken geschreven rondom de thema's burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid en de relatie tussen burger en politiek.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 25 februari 2014.