De plicht der politieke partijen?

De relatie tussen Nederlandse politieke partijen en kiezers is diffuus. Een samenleving zonder politieke partijen is niet denkbaar, maar zij kunnen ook op veel kritiek rekenen. Nog geen 3% van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij.

Welke rol spelen politieke partijen in het Nederlandse kiesstelsel? En welke rol zouden zij moeten vervullen? Is het voor burgers nog aantrekkelijk om lid te worden van een politieke partij?

Patrick van Schie (directeur Teldersstichting), Gerrit Voerman (directeur DNPP), Marty Smits (vicevoorzitter D66) en Menno Hurenkamp (hoofdredacteur maandblad Wiardi Beckman Stichting) gaven ieder hun visie op de plicht der politieke partijen op woensdag 5 maart 2014 in Nieuwspoort.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
00:00
06:09
19:55
Introductie
presentatie Gerrit Voerman
Debat
Presentatie Gerrit Voerman
Patrick van Schie
Gerrit Voerman
Het publiek luistert aandachtig
Menno Hurenkamp en Marty Smits
Iemand uit het publiek stelt een vraag
Menno Hurenkamp
Marty Smits

Een overzichtspagina met achtergrond informatie en duiding over het thema.