Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Conferentie 'Een toekomst voor de Hollandse stad'

Heeft ‘de Hollandse stad’ toekomst? En hoe ziet die er uit? Dat zijn vragen – meer dan actueel – die centraal staan op een conferentie die onder regie van het Montesquieu Instituut aan het einde van de maand in Delft wordt georganiseerd.

Het jaar 2014 belooft een jaar te worden boordevol bestuurlijke uitdagingen. Dit geldt met name voor de lokale overheden. De stad staat historisch meer open voor nieuwe inwoners, nieuwe activiteiten en nieuwe culturen dan de nationale staat. Hoe kan de stad het beste omgaan met de uitdagingen van deze tijd en welke kansen biedt de huidige internationaal georienteerde maatschappij de stad? Tevens is de stad een kweekvijver van lokale, door de burger geïnitieerde voorstellen. Hoe kan de lokale overheid het beste gestalte geven aan deze opkomende vorm van 'actief-burgerschap'?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het Montesquieu Instituut op vrijdag 31 januari een conferentie over de toekomst van de Hollandse stad. Deze conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Gemeente Delft en Kennisnetwerk Lokaal 13.

Tijdens het plenaire gedeelte van de conferentie gaat Henri de Groot (hoogleraar regionaal economische dynamiek, VU) in op de relatie tussen stad en land. Hoe kunnen de decentralisaties optimaal worden benut? Vervolgens schijnt bestuurskundige Laurens de Graaf zijn licht over een opkomend fenomeen: actief-burgerschap. Hoe kan de lokale overheid het beste omgaan met initiatieven vanuit de samenleving?

Er is ook voldoende ruimte voor eigen inbreng. Het middagprogramma bestaat uit drie workshops. Tijdens is er gelegenheid om, na een korte introductie van een van de gespreksleiders, mee te discussiëren over een aantal stellingen.

Deze bijdrage verscheen  in 'De Hofvijver' nr. 38 d.d. 27 januari 2014.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 januari 2014.