College 2: De interne markt en de euro

Bart van Riel (senior beleidsmederwerker, Sociaal-Economische Raad) analyseerde de economische en monetaire aspecten van de Europese integratie. Wat betekent het organiseren van een gemeenschappelijke markt en hoe hangen de verschillende onderdelen daarvan samen?

De casus Zwitserland is interessant. Is uittreden uit de Europese Unie voor Nederland voordelig, zoals wordt beweerd? Waarom is destijds gekozen voor een euro voor elf en niet voor zes landen? Zou het alsnog anders kunnen?

Dit college vond plaats op maandag 31 maart 2014 en is onderdeel van een collegereeks over Europa.

College 2: De interne markt en de euro
College 2: De interne markt en de euro