Collegereeks 'Waar het Europadebat over moet gaan'

De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Worden de dilemma’s helder geformuleerd? Zijn de aannames van waaruit wordt gediscussieerd correct? In vier colleges gingen experts in op de vraag waar het Europadebat over zou moeten gaan.

De collegeserie 'Waar het Europese debat over moet gaan' werd georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, het Montesquieu Instituut, de Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Instituut Clingendael en het Huis van Europa.

Met bijdragen van Mathieu Segers (assistent professor Europese integratie, Universiteit Utrecht), Mendeltje van Keulen (griffier en adviseur Europese zaken, Tweede Kamer) en Bart van Riel (senior beleidsmedewerker, SER).

1.

Programma

Bij alle colleges treft u een verslag en foto-impressie aan. Van het eerste en derde college is tevens een video-opname beschikbaar (met dank aan Politiek24).