Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

C.F. (Caspar) van den Berg

foto C.F. (Caspar) van den Berg
vergrootglas

Caspar van den Berg (1980) is professor aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de werking van politiek-ambtelijke verhoudingen en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de Europese dimensie in het nationale overheidsapparaat. Van den Berg is actief betrokken bij verschilllende internationale academische netwerken en actief binnen de VVD en liberale denktanks.

in de periode 2017: spreker MI-activiteit

1.

Voornamen (roepnaam)

Caspar Floris (Caspar)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • promovendus, Universiteit Leiden, van 2004 tot 2008
 • docent, Universiteit Leiden, van 2008 tot 2011
 • consultant, Berenschot, van 2009 tot 2011 (deeltijd, aanstelling voor 0,2 fte)
 • universitair docent, Universiteit Leiden, van 2011 tot 2014 (gastonderzoeker bij Princeton University en visiting professor aan Tallinn University of Technology)
 • universitair hoofddocent, Universiteit Leiden, van 2015 tot 2017
 • hoogleraar global and local governance, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 2017 (Campus Fryslän)
 • senior onderzoeker, Universiteit Leiden, vanaf 2017

3.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid curatorium Prof.mr. B.M. Telders Stichting, vanaf 2017

4.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter onderzoeksgroep Civil Service and Politics, International Institute of Administrative Sciences (IIAS), 2012
 • lid bestuur Hofvijverkring, vanaf 2014 (medeoprichter)
 • lid Raad voor het Openbaar Bestuur, vanaf 1 juli 2019

vorige
 • vicevoorzitter European Masters in Public Administration Network, van 2014 tot 2015
 • lid Commissie 'Evaluatie Verkiezingen' (Commissie Duisenberg), VVD, van 2014 tot 2015
 • lid Ralf Dahrendorf Taskforce on the Future of the European Union (European Liberal Forum), van 2014 tot 2016

5.

Opleiding

academische studie
 • internationale betrekkingen (bachelor), Universiteit Utrecht, tot 2002
 • sociale wetenschappen (master), London School of Economics and Political Science, tot 2003

promotie
 • bestuurskunde, Universiteit Leiden, 2011

6.

Wetenswaardigheden

overige onderscheidingen en prijzen
G.A. van Poeljeprijs voor het beste bestuurskundige proefschrift, 2011

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst" (co-auteur bijdrage boek, 2006)
 • "The compound machinery of government: The case of seconded officials in the European commission" (co-auteur artikel, 2008)
 • "De eigenheid van de publieke dienst van uit internationaal perspectief" (co-auteur onderzoeksrapport, 2010)
 • "Transforming for Europe: the reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance" (dissertatie, 2011)
 • "De ambtenaar in het openbaar bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief" (boek, 2012)
 • "Programmamanagement" (co-auteur artikel, 2012)
 • "At a Snail's Pace: On the Limited Europeanization of Domestic Consultation Practices" (co-auteur artikel, 2013)
 • "Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Civil Servant in Western Europe" (co-auteur bijdrage boek, 2014)
 • "Consensus politics as administrative practice: The Europeanization of external advice seeking?" (co-auteur bijdrage boek, 2014)
 • "De Provincies in hun Europese context: Een referentiemodel met succesbepalende factoren voor de inbedding van het facet Europa in de provincies" (co-auteur onderzoeksrapport, 2014)
 • "Externe advisering binnen de Nederlandse overheid: Naar een empirisch en theoretisch onderbouwde onderzoeksagenda" (co-auteur artikel, 2015)
 • "New Political Governance en de interpretatie van cijfers over regelproductie" (co-auteur artikel, 2016)
 • "The Europeanization of the Dutch Senior civil service 2007-2013" (co-auteur bijdrage boek, 2016)
 • "Europese sterren? De werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland" (co-auteur onderzoeksrapport, 2016)
 • "Dynamics in the Dutch policy advisory system: externalization, politicization and the legacy of pillarization" (artikel, 2017)
 • "Openbaar bestuur, 9e editie" (co-auteur boek, 2017)
 • en andere publicaties, bijdragen en onderzoeksrapporten

literatuur/documentatie
www.casparvandenberg.com

8.

Hofvijver bijdragen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 5 juni 2019.