De politiek van de aandacht in Europa

Op initiatief van AEGEE Leiden heeft er in de week van 6-9 mei 2014 de Week van Europa plaatsgevonden in Leiden.

De Week van Europa is georganiseerd door acht enthousiaste studenten die de verkiezingen voor het Europees Parlement onder de aandacht willen brengen. De opkomst in Nederland was bij de vorige verkiezingen lager dan het gemiddelde in de rest van Europa. Iedereen heeft een mening over Europa en het zou zonde zijn om deze mening niet te laten gelden.

Voornaamste doel was de studenten van Leiden te attenderen op deze verkiezingen. De Week van Europa bestaat uit inhoudelijke activiteiten om de stemkeuze makkelijker te maken en er zullen debatten plaatsvinden om te laten zien wat de (Europese) visie is van elke partij.

College door MI fellow Gerard Breeman op 8 mei 2014.

Aandacht vragen. Hoe doe je dat? In Brussel zijn veel mensen bezig om de beleidsagenda te bepalen: lobbygroepen, bestuurders, wetenschappers, parlementariërs, ambtenaren, individuele burgers. Pas wanneer een issue op een agenda komt ontstaat de mogelijkheid dat er een besluit over wordt genomen. In dit college zal dr. Gerard Breeman, universitair docent aan de Universiteit van Wageningen en onderzoeker naar onder andere agendavorming en vertrouwen in de overheid,bespreken hoe beleidsissues op de Europese agenda’s komen. Ook zullen we bespreken wat er op dit moment op de Europese agenda staat en waarom sommige issues niet besproken worden.

Is dat politieke onwil, onvoldoende capaciteit van de EU of heeft de EU geen mandaat daarvoor? Het gaat in het college niet om meer of minder Europa, maar over de mechanisme van agenda-vorming van recente beleidsissues.