Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Publieksbrochure 'Brussel is een bodemloze put': het ontzenuwen van vooroordelen over de EU

vrijdag 25 april 2014, 10:09

In aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei 2014 wordt door politiek historici van de Nijmeegse Faculteit der Letteren de publieksbrochure 'Brussel is een bodemloze put' gepubliceerd, waarin zeven clichés over Europa en de Europese Unie onder de loep worden genomen. In de brochure wordt een andere blik geboden op de EU. Niet vanuit het ‘voor-' of ‘tegen'-kamp, maar vanuit een historisch perspectief, dat inzicht geeft in de soms bijna onnavolgbare koers die de EU heeft gevolgd.

Aan de hand van thema's die het huidige politieke debat domineren - zoals het democratische tekort van de EU, de financieel-economische crisis en de komst van Oost-Europese arbeiders naar Nederland - wordt in de brochure een achtergrond geboden bij de diverse vooroordelen die bestaan over de EU, met als doel het huidige zwart-witschema te nuanceren en die zo complexe EU beter te kunnen begrijpen.

Gekoppeld aan deze brochure organiseren Europe Direct Nijmegen, LUX, het Soeterbeeck Programma en de Radboud Universiteit diverse activiteiten in april en mei.