Leo Kouwenhoven

Leo Kouwenhoven (1963) is hoogleraar nanofysica aan de TU Delft. Kouwenhoven is werkzaam op het terrein van de kwantummechanica. Zijn onderzoek is gericht op praktische toepassingen waar gebruikt gemaakt wordt van kwantummechanisch gedrag van deeltjes. Kouwenhoven werd wereldnieuws toen zijn onderzoeksgroep er voor het eerst in geslaagd leek een Marjorana-deeltje te detecteren; een quasi-deeltje zonder energie, magnetische draaiing en zonder elektrische lading en dat ook zijn eigen anti-deeltje is. Het deeltje zou de basis kunnen vormen voor de kwantumcomputer, een project waar Kouwenhoven leiding aan geeft.