Europees verkiezingsdebat

Wat is de invloed van Nederlandse universiteiten, wetenschaps- en studentenorganisaties op Europese besluitvorming die studenten en onderzoekers raakt? Wat zijn de gevolgen van Europese regelgeving voor de academische wereld? Welke ambities heeft de Nederlandse wetenschap? Welke kansen en uitdagingen liggen er voor studenten en jonge ondernemers in Europa?

(Kandidaat-)Europarlementariërs Judith Sargentini (GroenLinks), Erik Wesselius (SP), Kati Piri (PvdA), Raoul Boucke (D66) en Sebastiaan den Bak (CDA) gingen in debat met Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD), Leo Kouwenhoven en Anka Mulder (TU Delft), ondernemers Eppo Bruins en Gandert van Raemdonck en studenten Rob de Jeu en Jorien Janssen. Het debat stond onder leiding van Kathalijne Buitenweg.

De video-opname van het debat is beschikbaar via Collegerama van de TU Delft.

De Europese Unie streeft naar een dynamische en concurrerende kenniseconomie. Het aanpakken van grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering en energie, staat hoog in het vaandel. Nieuwe technologie en producten zijn hierbij van essentieel belang. Daarom stimuleert de EU onderwijs, onderzoek en innovatie met ambitieuze programma’s zoals Erasmus+ en Horizon 2020.

Het debat werd gevoerd aan de hand van de drie onderstaande thema's. Elk debat bestond uit 2 korte inleidingen door een wetenschapper, ondernemer en/of student, gevolgd door een debat met 2 politici. Na afloop van iedere debatronde vond een stemronde plaats, waarbij het publiek zijn mening kon geven over een stelling.

  • 1. 
    Naar een Innovatie-Unie

De Europese Unie streeft naar een dynamische en concurrerende kenniseconomie. In de Europa 2020-strategie staan onderzoek en innovatie centraal. De zogeheten 'Innovatie-Unie' moet topwetenschap combineren met een zeer innovatieve economie.

Welke rol speelt het Nederlands onderzoeksveld in Europese programma's? Wat zijn de ambities van de Nederlandse universiteiten in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020?

  • 2. 
    De Europese kenniseconomie

Voor het toekomstige economische succes van de Europese Unie is het belangrijk dat de bevolking goed opgeleid is zodat we meekunnen in de geglobaliseerde kenniseconomie. Daarom steunt de EU programma's die mensen een kans geven te studeren of een opleiding te volgen. Vooral voor jongeren bestaan er veel uitwisselingsprogramma's, zoals Erasmus+.

Waar staat Nederland op het gebied van studentenmobiliteit? Waar liggen de kansen voor studenten in Europa? En wat kunnen we verwachten van online educatie?

  • 3. 
    Groene economische groei

De Europese Unie beoogt een constante en veilige Europese energievoorziening en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Duurzame energie (zoals windenergie, zonne-energie of energie uit waterkracht of biomassa) is milieuvriendelijker en zorgt ervoor dat de EU minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld gas en aardolie).

Welke bijdrage levert de Nederlandse wetenschap aan de ontwikkeling van duurzame energie in Europa? Wat doet het Nederlands bedrijfsleven om groene economische groei te bewerkstelligen? Hoe worden zij hierin gestimuleerd?

Dit verkiezingsdebat werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut, de Technische Universiteit Delft, de VSNU, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de 3TU federatie. Het debat was tevens onderdeel van de Delftse Week van Europa, een initiatief AEGEE-Delft.

 
Logos