Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Burgerinitiatieven

In hoeverre hebben burgers in Nederland medezeggenschap over politieke beslissingen? En is directe democratie eigenlijk wel gewenst? De betekenis van burgerinitiatieven met betrekking tot de democratie wordt hier besproken door twee wetenschappers, die tot verschillende conclusies komen.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 juni 2014.