“Rutte II: dynamisch en daadkrachtig”

donderdag 6 november 2014, 12:49

DEN HAAG (PDC) - Halbe Zijlstra waarschuwde bij de start van kabinet-Rutte II voor een onbestuurbare situatie vanwege de minderheid in de Eerste Kamer. Maar is het huidige kabinet wel zo onbestuurbaar? Op woensdagavond 5 november liet Simon Otjes, tijdens het debat ‘Rutte II: stabiel of instabiel?’, zien dat hier eigenlijk geen sprake van is.

Juist die minderheid in de Eerste Kamer dwingt partijen tot samenwerken. Dit is een kracht en geen zwakte, stelt Otjes. Deze situatie draagt bij aan de consensusdemocratie. Het kabinet blijkt tevens goed in staat te zijn om beleid door de Kamers te loodsen.

Stientje van Veldhoven, daarentegen, spreekt wel haar zorgen uit over de minderheid in de Eerste Kamer. Wanneer D66 bijvoorbeeld groter wordt dan de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen, brengt dit de consistentie en kwaliteit van het kabinetsbeleid in gevaarHenk van Gerven pleit voor afschaffing van de Eerste Kamer. Hij wil de Tweede Kamer versterken met een grotere technische en juridische afdeling. 

Ook de veranderlijke wereld anno 2014 kwam aan bod. De wereld ziet er vandaag totaal anders uit dan twee jaar geleden toen het kabinet-Rutte II begon. Toen was het grootste probleem de economische crisis, maar inmiddels lijkt de hele wereld in brand te staan. Tamara van Ark stelt dat veiligheid en welvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze veranderlijke internationale context vereist dan ook een dynamisch regeerakkoord.

De dynamiek van het regeerakkoord brengt ook vragen met zich mee over het politiek profiel van partijen. De coalitie ligt ideologisch gezien ver uit elkaar. Het bereiken van een akkoord gaat soms deels ten koste van het politiek profiel van de partij, stelt Roos Vermeij. Maar binnen de deelakkoorden heeft de PvdA toch een politiek stempel weten te drukken op onder andere het sociaal akkoord en het woningakkoord. Hier is zij dan ook trots op.