B.J.P Stellinga

Stellinga was spreker bij een event van het Montesquieu Instituut: Rendementsdenken: behartiging van de publieke belangen?.