Rendementsdenken: behartiging van de publieke belangen?

Discussies over ontslagen in de thuiszorg, de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam en de gaswinning in Groningen hebben één ding met elkaar gemeen: het rendementsdenken. Het belang van efficiency binnen publieke instellingen lijkt vanzelfsprekend. Belastinggeld dient immers niet verspild te worden. Er bestaan verschillende meningen over hoe 'de opbrengst' of 'het nut' van beleid kan worden gedefinieerd en gemeten. Den Haag wordt er regelmatig van beschuldigd alleen maar te denken aan het rendement, ten koste van de kwaliteit.

Hoe verhouden rendement en kwaliteit zich tot elkaar? Op welke manier kunnen publieke belangen worden behartigd in een marktsamenleving? Wat betekent het rendementsdenken voor studenten, zorgverleners en patiënten?

Op woensdag 1 april gingen Bart Stellinga (wetenschappelijk medewerker WRR), Lea Bouwmeester (Tweede Kamerlid PvdA), Carola Schouten (Tweede Kamerlid ChristenUnie) en Paul van Meenen (Tweede Kamerlid D66) hierover met elkaar en het publiek in debat, onder leiding van journalist en presentator Max van Weezel.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
00:00
05:15
24:24
54:43
Welkomstwoord
Inleiding door Bart Stellinga
Paneldiscussie onder leiding van Max van Weezel
Debat met de zaal
v.l.n.r.: Bart Stellinga, Lea Bouwmeester, Paul van Meenen en Carola Schouten
Bart Stellinga en Lea Bouwmeester
Paul van Meenen
Paul van Meenen en Carola Schouten
Het publiek wil vragen stellen
Na afloop stelt het publiek vragen aan de sprekers

Het debat in Nieuwspoort is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, perscentrum Nieuwspoort en ProDemos.