Bundel 05: Het 'probleem' Eerste Kamer: Visies op de toekomstige rol van de Senaat

p1210246

Op 26 mei 2015 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Die Kamer staat in toenemende mate in de belangstelling. Dat is een gevolg van gewijzigde politieke verhoudingen en de steeds grotere electorale verschuivingen.

Konden kabinet tussen 1918 en 2010 altijd rekenen op een meerderheid in beide Kamers, sinds 2010 is dat niet meer het geval en het in 2012 aangetreden kabinet-Rutte II kwam zelfs acht zetels 'tekort' voor een meerderheid. Door het sluiten van ad hoc-akkoorden met oppositiepartijen leverde dat minder problemen op dan sommigen hadden verwacht. Het kabinet wist vrijwel zijn gehele hervormingsagenda door beide Kamers te loodsen.

In de vijfde bundel van het Montesquieu Instituut, Het 'probleem' Eerste Kamer: Visies op de toekomstige rol van de Senaat, wordt er ingegaan op de vraag of ons huidge tweekamerstelsel nog wel toekomstbestendig is.

 

Titel

Bundel 5: Het 'probleem' Eeste kamer

Redactie

Bert van den Braak

Auteurs

Carla van Baalen, Bert van den Braak, Aalt-Willem Heringa, Alexander van Kessel en Simon Otjes

Datum

Maart 2015

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Bert van den Braak

De Toekomst van de Eerste Kamer. Vier scenario's

Simon Otjes

De Eerste Kamer en de kabinetsformatie vóór en na 2012

Carla van Baalen en Alexander van Kessel

De Eerste Kamer

Aalt-Willem Heringa

De Vier Wetten van Noten getoetst

Simon Otjes

Blokkering wetgeving door de Eerste Kamer

Bert van den Braak

Uitstel, maar geen afstel

Bert van den Braak

2.

Digitale versie

Download PDF

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.