Visie Montesquieu Instituut op 'probleem' Eerste Kamer uitgereikt aan Senaatsvoorzitter

vrijdag 27 maart 2015, 11:44

DEN HAAG (PDC) - Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol heeft gisteren uit handen van Bert van den Braak het eerste exemplaar ontvangen van de MI-bundel "Het 'probleem' Eerste Kamer. Visies op de toekomstige rol van de Senaat".

Mevrouw Broekers vindt het goed dat nagedacht wordt over de Eerste Kamer, maar vroeg zich wel af of er misschien niet eerder sprake is van een 'probleem' bij de Tweede Kamer. Zij stelde dat daar vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving. De Eerste Kamer wordt soms als lastig beschouwd, maar een Tweede Kamer die alerter zou zijn, kan dat zelf voorkomen.

Bij een eventueel in te voeren terugzendrecht lijkt het mevrouw Broekers toch verstandig om het laatste woord bij de Eerste Kamer te houden, omdat anders eventuele kritiek te snel ter zijde kan worden verschoven. Zij verwees in dat verband met de wijze waarop vaak wordt omgegaan met opmerkingen van de Raad van State.