Trouw over gebrekkige eigenzinnigheid van senaat

dinsdag 2 juni 2015, 9:01

DEN HAAG (PDC) - In zijn wekelijkse column voor Trouw haalt journalist Hans Goslinga het PDC-onderzoek van Bert van den Braak aan naar de rol van de Eerste Kamer. 'Als er een reden is de senaat af te schaffen, zou die eerder liggen in zijn volgzaamheid dan in zijn dwarsheid', schrijft Goslinga op 30 mei in de krant.

Na bestudering van ongeveer vijfhonderd wetsvoorstellen van het kabinet, concludeerde Van den Braak dat de Eerste Kamer met het overgrote deel van instemt. Met de eigenzinnigheid van de Eerste Kamer valt het dus 'reuze mee', aldus Goslinga. 

Bron: Trouw