Bundel 06: De Commissie-Juncker: Laatste kans voor Europa?

Montesquieu Reeks 6

Hoe heeft het Team-Juncker het gedaan in het eerste jaar nadat het op 1 november 2014 van start ging? Hoe verhouden de hooggestemde ambities van de Europese Commissie zich tot haar beleidsdaden? Is de positie van de Commissievoorzitter vis-à-vis de Europese Raad versterkt door zijn aanwijzing door het Europees Parlement?

Of heeft het Parlement daardoor juist een grotere invloed op de opstelling van de Commissie verkregen? Op welke wijze functioneert de gereorganiseerde Commissie in de praktijk? Hoe moet het optreden van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans worden beoordeeld?

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Gerrit Voerman en Jan van der Harst

Juncker: de eerste gekozen voorzitter van de Europese Commissie

Gerrit Voerman en Jan van der Harst

The Juncker Commission: an institutional game changer?

Elissaveta Radulova en Marika Mkheidze

Nieuwe bezems vegen schoon? Een jaar eurocommissaris Timmermans

Caspar van den Berg en Daniëlle van Osch

Donald Tusk: van schoorsteenveger tot 'President van Europa'

Jan Werts

Whither the Parliament and the Commission? Reflections on the first year of the Juncker Commission

Michael Shackleton

2.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.