Film & Debat: The Paradise Suite

Migratie is het politieke vraagstuk van dit moment. Is het Nederlandse beleid wel toegerust op de rauwe werkelijkheid waar sommige immigranten mee te maken krijgen? De film 'The Paradise Suite' geeft een inkijkje in het leven van zes migranten in Amsterdam. Het schimmige circuit waar zij in terecht zijn gekomen of waar hun leven aan raakt staat niet op zichzelf. Illegaliteit, gedwongen prostitutie en mensenhandel treft duizenden mensen.

Kan Nederland de bescherming bieden aan de slachtoffers, en hoe opereert Nederland in de strijd tegen die misstanden. Naar aanleiding van 'The Paradise Suite' verkennen Corinne Dettmeijer-Vermeulen (nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen) en Dina Siegel-Rozenblit (hoogleraar criminologie) de vraag of deze misstanden te voorkomen zijn en of migranten goed worden beschermd.

Film & debat 'The Paradise Suite' sloot aan bij de themaconferentie over mensenhandel die het parlement organiseerde in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Het tegengaan van mensenhandel is één van de aandachtsgebieden in het Europese criminaliteitsbeleid. De bescherming van migranten is onder anderen afgesproken in het Europees Sociaal Handvest.

De Bulgaarse Jenya, de Zweedse dirigent Stig, de Bosnische arts Seka, de Servische crimineel en vader Ivica, lijken op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen te hebben. Zij zijn echter allen al dan niet vrijwillig in Amsterdam neergestreken. De verzamelplaats van nationaliteiten wordt in deze film kritisch tegen het licht gehouden. The Paradise Suite is een mozaïekvertelling waarin de verhalen van de zes migranten samen komen. Het belang van familie en geborgenheid komt naar voren, met name voor degene die hun wortels elders hebben. De Nederlandse maatschappij wordt er een waarin de sterken misbruik maken van de zwakkeren. De schemerzone van illegaliteit, komt samen met de kwetsbaarheid van de mens.

Joost van Ginkel regisseerde eerder de film 170Hz. Met de verhalen die terugkomen in The Paradise Suite was Van Ginkel al lang bezig. Via bijbaantjes kwam hij in aanraking met verhalen die zijn wereldbeeld veranderden. De intrigerende verhalen vloeiden samen met het schrijven aan het scenario. Net als de personages in de film bestond ook de cast uit een aantal nationaliteiten.

Film & Debat op 14 maart was een samenwerking tussen Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut, de gemeente Den Haag, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat.

Themareeks EU-voorzitterschap

Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

In de periode van januari tot juli 2016 organiseren de Staten-Generaal in het kader van het EU-voorzitterschap vijf interparlementaire conferenties in Den Haag. In de Ridderzaal komen honderden parlementsleden van de 28 EU-lidstaten bijeen, om te spreken over onder meer de thema’s energie, mensenhandel en het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid.

ProDemos, het Europa Direct Informatie Centrum (EDIC) en de gemeente Den Haag organiseren drie publieksbijeenkomsten over de thema’s die op het Binnenhof worden besproken. Wil je meer weten over de rol van de EU bij deze vraagstukken? En ben je benieuwd hoe deze internationale vraagstukken jouw dagelijks leven raken? Bezoek de themareeks EU-voorzitterschap.