Productie 2015

Wat heeft Europa in 2015 qua regelgeving geproduceerd? En hoeveel van die regelgeving is in Nederland geïmplementeerd? Een terugblik op de regelgevende arbeid van de Commissie, de Raad en het Parlement en op de implementatie door de Nederlandse regering samen met de Tweede en Eerste Kamer.

Regelgeving

De productie van wetgeving door de Europese Unie is tot 2013 redelijk stabiel geleven, maar nam nadien af. Een oorzaak zou de recente agenda voor betere regelgeving kunnen zijn. 

Implementatie

Het aantal Nederlandse implementatiewetten van EU-wetgeving is redelijk stabiel gebleven over de laatste tien jaar: gemiddeld zevenentwintig, met uitschieters naar beneden (14) en boven (35).