'Zeg, ken jij de (Nationale) ombudsman?'

 • Logo de Nationale ombudsman

  Dit jaar werd de Nationale ombudsman in de schijnwerpers gezet in het kader van de viering van de Grondwet. Op vrijdag 1 april vond een congres plaats over ombudsmannen en klachten­behandeling.

 • Hoe kunnen de Nationale ombudsman, ombudsfunctionarissen en -commissies elkaar versterken in de ombudsprofessie? Hoe benut je de kansen die een klacht biedt? En hoe geef je het samenspel tussen de ombudsman, wethouders, ambtenaren en burgemeesters optimaal vorm?

  In het kader van de viering van de Grondwet wordt ieder jaar in maart/april een van de Hoge Colleges van Staat in de schijnwerpers gezet. In 2016 is dat de Nationale ombudsman. Op vrijdag 1 april 2016 organiseerden de Nationale ombudsman, de Gemeente Den Haag en het Montesquieu Instituut een congres.

  Een ombudsman heeft een bijzondere positie. Dat bleek tijdens het congres van vrijdag 1 april "Zeg ken jij de (Nationale) ombudsman?". In het kader van 200 jaar grondwet viert het Montesquieu Instituut elk jaar een Hoog College van Staat, waarbij dit jaar het jongste College in het zonnetje werd gezet: de (Nationale) ombudsman. Tijdens het congres werd het gesprek en de verbinding gezocht tussen de vele verschillende ombuds- en klachtprofessionals die uit het gehele land naar Den Haag waren afgereisd. Op zijn éénjarig jubileum als Nationale ombudsman memoreerde Reinier van Zutphen dan ook de opname van de Nationale ombudsman in de Nederlandse grondwet: 'Leve artikel 78a'.

  De tekst van de presentaties kan afwijken van het gesproken woord.

  Ochtendprogramma: 'Ombudsman, wat doe je dan?'

  In de ochtend werd ingegaan op de activiteiten van ombudsmannen en hun medewerkers aan de hand van drie inleidingen. Aan de orde kwamen hoe de ombudsfunctie in de (grond)wet is verankerd en wat dat betekent voor de taakvervulling. Hoe wordt de ombudsfunctie op nationaal en lokaal niveau vorm gegeven? Hoe worden klachten afgehandeld?

  Middagprogramma: 'Alweer een klacht… Grijp die kans!'

  Tijdens het middagprogramma werd de relatie ombudsfunctie - bestuurders onder de loep genomen aan de hand van de klachtenbehandeling op decentraal niveau. We boden u inspiratie en inzichten over klachtenbehandeling, goed politiek-bestuurlijk samenspel bij klachten en over wat de (Nationale) ombudsman voor ú kan betekenen.

  N.B. door een technisch mankement brengt de videocamera de zaal en ministertafel in beeld, maar niet de sprekers. Het geluid is wel goed.

  Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
  deel 1/2
  Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
  deel 2/2