Alweer een klacht...Grijp die kans!'

Hoe geef je het samenspel tussen de ombudsman, wethouders, ambtenaren en burgemeesters optimaal vorm? In deze bijeenkomst wordt de relatie ombudsfunctie - bestuurders onder de loep genomen aan de hand van de klachtenbehandeling op decentraal niveau.

Dit middagprogramma, onderdeel van het congres 'Zeg, ken jij de (nationale) ombudsman?' biedt inspiratie en inzichten over klachtenbehandeling, goed politiek-bestuurlijk samenspel bij klachten en over wat de (nationale) ombudsman voor ú kan betekenen. Tijdens drie sessies gaan we met elkaar het gesprek aan.

  • 1. 
    Één jaar decentralisatie: klachtenbeeld

Een vervolg op het congres van de Nationale ombudsman voor decentrale overheden. We kijken terug op ruim één jaar decentralisatie. Er is best veel goed gegaan. Kunnen we dat vasthouden, en zo ja, wat is er dan voor nodig?

Sprekers: Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) en Joyce Sylvester (substituut Nationale Ombudsman)

  • 2. 
    Hoe benut je klachten op een effectieve manier? Best practices

Een klacht betekent voor veel bestuurders ‘stront aan de knikker’. Je kunt er publicitair last van krijgen, je kunt hebben dat bij de behandeling er nog meer dingen fout gaan en je kunt het overzicht verliezen van alle klachten die binnenkomen. Hoe breng je dat onder controle en zorg je ervoor dat je de kansen van klachten benut?

Sprekers: Herke Elbers (gemeentesecretaris Amersfoort) en Rob Geldhof (klachtenmanager DPZ Den Haag)

  • 3. 
    Burgerklachten en politieke sturing (reactief/preventief)

In de politieke arena krijgen klachten een andere lading. Zeker als klachten leiden tot media-aandacht en er vragen gesteld worden door raadsleden. Dan kost dat een hoop energie, tijd en geld. Hoe kun je er nu voor zorgen dat in die politieke arena op een behoorlijke wijze gedebatteerd wordt over klachten, en wat is daarvoor nodig?

Sprekers: Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag) en Anne Kuik (raadslid gemeente Groningen)

Programma

 

14.15u

Welkom door Rachid Guernaoui, voorzitter van het Presidium van de gemeenteraad Den Haag

14.30u

Rol Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

14.45u

Drie gespreksessies van 25 minuten

16.15u

Inhoudelijke afronding

16.30u

Receptie

 

In het kader van de viering van de Grondwet wordt ieder jaar in maart/april een van de Hoge Colleges van Staat in de schijnwerpers gezet. In 2016 is dat de Nationale ombudsman. Op vrijdag 1 april organiseren de Nationale ombudsman, de Gemeente Den Haag en het Montesquieu Instituut het congres 'Zeg, ken jij de (nationale) ombudsman?'.

Het congres bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. U bent ook van harte welkom om het gehele dagprogramma te volgen.