Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Opinie Aalt Willem Heringa in FD: waar gaat het referendum over?

maandag 4 april 2016, 12:43

DEN HAAG (PDC) - Gaat het referendum op 6 april wel over het gehele associatieverdrag met Oekraïne? Het antwoord op die vraag is nee, zo stelt Aalt Willem Heringa in het Financieele Dagblad van 1 april. Heringa, hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit Maastricht en MI-fellow, wijst erop dat er tijdens het referendum alleen wordt gestemd over de intergouvernementele delen van de overeenkomst: beleidsterreinen waarop EU-lidstaten samenwerken en waarover de landen hun zeggenschap hebben behouden. Aangezien grote onderdelen van het verdrag supranationaal zijn - en deze bevoegdheden zijn overgedragen aan de EU - wordt er op 6 april dus niet over het gehele akkoord gestemd.

Wat verandert er daadwerkelijk bij een nee-stem tijdens het referendum? Niet veel, stelt Heringa. Bevoegdheden van de EU in het associatieakkoord betreffen justitie, vrijheid en veiligheid, handel, economische en sectorale samenwerking en financiële samenwerking. Daar gaat het referendum dus niet over. 'Een nee stem betekent dat Nederland niet meedoet aan het stabiliseren van de Oekraïne (...) en in de voorlichting over het referendum is dat niet uit de verf gekomen', aldus Heringa.  

Bron: Het Financieele Dagblad