Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Sociale media: impuls of gevaar voor de democratie?

Sociale media kunnen, in theorie, directe democratie bevorderen. Hierbij moet wel gelet worden op de negatieve gevolgen op het gebied van privacy. De beeldvorming die de verzameling van persoonlijke data tot gevolg heeft, is een van de uitkomsten van de technologische revolutie waarin wij ons bevinden. De manier waarop informatie geconsumeerd wordt, is ook drastisch veranderd, nu sociale media een belangrijk aandeel van de traditionele media hebben overgenomen.

Welke rol spelen (sociale) media bij de interactie tussen overheid en samenleving? Welke kansen en risico's bieden sociale media bij het bevorderen van de democratie? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de privacy van burgers?

Met als hoofdthema 'de invloed van social media op democratische processen' werden deze vragen behandeld tijdens de Montesquieu Prinsjeslezing op vrijdagmiddag 16 september in Sociëteit de Witte. Mr. Jacob Kohnstamm, scheidend voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, en dr. Tamara Witschge, universitair hoofddocent media en democratie, deelden hun visie op het onderwerp. Aansluitend was er een debat met het publiek, onder leiding van journalist Peter Olsthoorn. De Amerikaanse regisseuse Eileen Jerrett liet een fragment uit haar documentaire Blueberry Soup zien, over de IJslandse grondwet die herschreven werd met behulp van Facebook.

1.

Foto-impressie

Jacob Kohnstamm
Sociale media: impuls of gevaar voor de democratie?
Eileen Jerrett
Tamara Witschge en Jacob Kohnstamm
MI2016 Sociale media: impuls of gevaar voor de democratie? 2 - 005
Eileen Jerrett en Peter Olsthoorn
Tamara Witschge en Jacob Kohnstamm
Tamara Witschge en Jacob Kohnstamm