Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Vertrokken Kamerleden parlementair jaar 2015/2016

Dit parlementaire jaar verlieten tien parlementariërs het Binnenhof, acht Tweede Kamerleden en twee uit de Eerste Kamer. Het Eerste Kamerlid Hermans moest vertrekken na een uitspraak van de rechter over wanbeleid van een bedrijf waar hij voorzitter was van de Raad van Commissarissen. Het Tweede Kamerlid Martijn van Dam verliet de Tweede Kamer om staatssecretaris te worden.

Twee Tweede Kamerleden verlieten de Kamer om burgemeester te worden. Drie Kamerleden vertrokken naar het bedrijfsleven en een ander Kamerlid naar het onderwijs. Het vertrek van Wassili Hachchi zorgde voor ophef omdat aanvankelijk leek alsof ze met de Noorderzon was vertrokken. Uiteindelijk bleek ze zich te hebben aangesloten bij het campagneteam van Hilary Clinton.

1.

De vertrokken Kamerleden

Anne-Wil Lucas

Anne-Wil Lucas (VVD) is in september vertrokken om aan de slag te gaan als Programmamanager Talent, Knowledge and Skills bij Startup Delta. Lucas hield zich in de Tweede Kamer bezig met onderwijs, economische topsectoren, wetenschapsbeleid, en regionaal beleid.

 
 

Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing (PvdA) verliet in september de Tweede Kamer om aan de slag te gaan bij het Alberda College in Rotterdam als programmamanager Strategie en Externe betrekkingen. Als Tweede Kamerlid hield zij zich bezig met voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

 
 

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk (PvdA) is sinds juli burgemeester van Oude IJsselstreek. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met langdurige zorg, PGB, AWBZ en WMO. Als Kamerlid zette hij zich - zelf in rolstoel zittende - ook in voor voorzieningen voor gehandicapten.

 
 

Ben Swagerman

Ben Swagerman (VVD) verliet in juni de senaat om in dienst te treden bij Qatar Airways. In de Eerste Kamer houdt hij zich onder meer bezig met justitie (met name asielbeleid).

 
 

Bart de Liefde

Bart de Liefde (VVD) vertrok in februari na ruim vijf jaar naar taxibedrijf Uber. Hij hield zich als Kamerlid onder meer bezig met ICT en telecom, sport, biotechnologie, glastuinbouw, mededinging en consumentenbeleid.

 
 

Wassila Hachchi

Wassila Hachchi (D66) zorgde in januari van dit jaar voor ophef door per direct de Kamer te verlaten en zich aan te sluiten bij het campagneteam van Hillary Clinton. Als Kamerlid hield zij zich onder meer bezig met defensie, lucht- en scheepvaart en Koninkrijksrelaties.

 
 

Peter Oskam

Peter Oskam (CDA) heeft in januari de Kamer verlaten om burgemeester te worden in Capelle aan den IJssel. In de Tweede Kamer was hij woordvoeder veiligheid en justitie en lid van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

 
 

Loek Hermans

In november vertrok ook de langstzittende volskvertegenwoordiger, Loek Hermans (VVD). Aanleiding was een rechterlijke uitsoraak over thuiszorgbedrijf Meavita, waar Hermans voorzitter was van de raad van commissarissen.

 
 

Magda Berndsen

In november verliet Magda Berndsen (D66) de Tweede Kamer. Zij vond door het reizen tussen Friesland en Den Haag het Kamerwerk te zwaar worden. In de Tweede kamer hield zij zich bezig met veiligheid, justitie en politie.

 
 

Martijn van Dam

Het Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) volgde in november Sharon Dijksma op als staatssecetrais van Economische Zaken. Dijksma was naar Infrastructuur en Milieu verhuisd, waar zij staatssecretaris Mansveld opvolgde. Die was naar aanleiding van het rapport van de Fyra-enquetecommissie opgestapt.

 

Meer over...