Vluchtelingendeal: aanmodderen tot het bittere einde?

donderdag 8 september 2016, 13:55

DEN HAAG (PDC) - Er moet een nieuwe en volwassen relatie tussen de EU en Turkije komen. Dit werd geconcludeerd tijdens het debat op 7 september in Nieuwspoort. Directeur van het voormalig Turkije Instituut Lily Sprangers verzorgde de inleiding van de discussie, waarna een debat volgde met Marietje Schaake (Europarlementariër D66) en Han ten Broeke (Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder buitenland) onder leiding van Wouke van Scherrenburg.

Sprangers vertelde dat 50 jaar terug het er naar uit zag dat de toetredingsprocedure van Turkije tot de EU een eitje zou worden. Niets is minder waar gebleken. De EU begrijpt Turkije niet en vice versa. En de vluchtelingendeal maakt het er niet beter op. Turkije voldoet niet aan de voorwaarden en het geld dat door de EU is toegezegd komt maar mondjesmaat door. Een versnelde toetreding tot de EU is na de reactie van Erdogan op de mislukte couppoging helemaal niet meer aan de orde. Ook Schaake en Ten Broeke zien het niet tot een lidmaatschap komen. Het is nu de vraag wie als eerste de stekker eruit trekt.

Volgens Sprangers kan de vluchtelingendeal nog lang voortkabbelen, zonder dat er echte resultaten worden geboekt. Wat best een goede zaak kan zijn, gezien de hijgende adem van het binnenlands populisme. Ten Broeke is een voorstander van de deal en vindt dat de EU nog veel meer van dit soort 'vuile deals' moet sluiten. Ze moet niet stikken in haar eigen principes. Zo houden we Europa niet overeind. Schaake, daarentegen, betoogde dat we geen nieuwe deals moeten sluiten, omdat het chantagemateriaal is. Een alternatief is werk maken van het bewaken van de Europese buitengrenzen. En juist dat is uitgesteld door de vluchtelingendeal.

En wat moeten we met de Gülenbeweging? Sprangers gaf aan dat ze flinke moeite heeft met de beweging. Ze worden te sympathiek neergezet door de media. Maar niemand moet de vergissing begaan dat ze aanhangers zijn van democratie en persvrijheid. En wat de spanningen in Nederland betreft: Schaake gaf aan dat het geen verrassing mag zijn. Ten Broeke vindt dat ons binnenlands beleid normatiever moet worden en dat we steviger moeten optreden tegen de 'Turken in Nederland.' Volgens Sprangers vergroot de media het probleem. Een meerderheid van de Turkse Nederlanders is namelijk helemaal niet lid van een Turkse organisatie. Met de meeste Turken gaat het goed en dat moeten we niet vergeten.