Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Premier Rutte ontvangt eerste exemplaar bundel 'Grondwet 1815'

vrijdag 11 november 2016

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen maandag ontving premier Rutte uit handen van MI-Maastricht directeur Aalt Willem Heringa het eerste exemplaar van de bundel 'De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815'. Ook de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois kreeg een eerste exemplaar. De overhandiging vond plaats in Gent tijdens een Vlaams-Nederlandse top.

De bundel, staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland, bevat de inleidingen die op 13 november 2015 in Brussel werden gehouden tijdens een symposium ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Grondwet van 1815. Staatsrechtsgeleerden en rechtshistorici uit België en Nederland onderzochten in hoeverre de Grondwet van 1815 op vier verschillende aspecten – bicamerisme, decentralisatie, internationalisering, en de procedure tot grondwetswijziging - nog doorwerken in het huidige Belgische en Nederlandse staatsbestel.

Het symposium was een initiatief van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Nederland in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut.

De uitgave is een coproductie van BoomJuridisch en Die Keure.

meewerken aan deze site

Vacature trainee
(eind)redacteur/
projectmanager

Solliciteer