De parlementaire staat van Jacques Monasch

maandag 28 november 2016, 10:10
Monasch, J.S.

Jacques Monasch (1962) was van 17 juni 2010 tot 7 november 2016 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij stapte toen uit de PvdA-fractie en ging verder als onafhankelijk Kamerlid. De aanleiding voor zijn vertrek uit de PvdA-fractie was de onenigheid die tussen hem en de partijleiding ontstond over de procedure van de lijsttrekkersverkiezing. Monasch wil dat de lijsttrekker nog wijzigingen kan aanbrengen op het partijprogramma, maar de partijleiding weigert dat toe te staan.

Zijn vertrek is een aanleiding om de parlementaire staat van Jacques Monasch nader te bekijken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Kamerlid

De heer Monasch heeft ruime ervaring binnen de PvdA waar hij vanaf zijn zestiende lid van was. Hij heeft binnen de partij meerdere functies bekleed, met name op het gebied van campagne. Zo was hij enige jaren lid van het campagneteam tijdens het lijsttrekkerschap van Kok en was hij campagnemanager voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Ook is hij in het verleden directeur van het Landelijk partijbureau van de PvdA geweest en was hij als lid van het fractiebestuur belast met de portefeuille Permanente Campagne en Contact. Daarnaast was hij lid van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA.

In het voorjaar van 2016 had Monasch aangegeven na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 niet terug te keren als Kamerlid. Hij stelde zich in oktober 2016 echter onverwacht kandidaat als lijsttrekker van de PvdA. Hij vond dat wanneer de verkiezing tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samson zou gaan, het linkse geluid van de PvdA niet sterk genoeg benadrukt zou worden.

2.

Parlementaire activiteiten

Als Tweede Kamerlid van de PvdA hield Monasch zich onder meer bezig met openbaar vervoer en de woningmarkt. In 2011 diende hij samen met Farshad Bashir (SP), Ineke van Gent (GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid van aanbesteding van het openbaar vervoer in de Randstad. Het voorstel werd in oktober 2012 aangenomen en maakt het mogelijk dat openbaar vervoersdiensten voor langere tijd in handen van één onderneming zijn. Dit biedt de mogelijkheid voor een vervoerder om langdurige, uitgebreide investeringen te doen.

De heer Monasch is binnen de PvdA-fractie een aantal maal opgevallen vanwege zijn opvallende, dissidente stemgedrag. Zo stemde hij in 2015 als enige van zijn fractie vóór het initiatiefwetsvoorstel van SGP-leider Kees van der Staaij over een vereiste van tweederde meerderheid bij goedkeuring van EU-verdragen. In 2016 stemde hij als enige PvdA'er voor de motie-Van Bommel van de SP over het zo spoedig mogelijk indienen van een wetsvoorstel tot intrekking van de goedkeuringswet voor het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

De kwestie van het Oekraïne-referendum is voor Monasch van zwaarwegend belang. Volgens hem leggen het kabinet en de PvdA-fractie de uitslag van het Oekraïne-referendum te gemakkelijk naast zich neer door Rutte meer bedenktijd te geven om de kwestie met de andere Europese regeringsleiders op te lossen.

3.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Jacques Monasch

Dossiers woordvoerder

55

Kamervragen

157

Amendementen - eerste indiener

41 (10% van alle PvdA-amendementen, 37% aangenomen, 39% verworpen)

Amendementen - mede-indiener

26

Moties - indiener

108 (5% van alle PvdA-moties; 50% aangenomen, 43% verworpen)

Moties - mede ondertekend

82

Steun voor moties

gemiddeld steunden 90 Kamerleden zijn moties (gemiddelde steun voor PvdA-moties is 98 Kamerleden)

 

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 12 december 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.