Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

De Brexit Bill en dwarse Lords

Het Britse House of Lords (358-256) heeft een amendement aanvaard op de Brexit Bill (Notification of Withdrawal) zoals die door de House of Commons was aanvaard (zie daarover mijn stukje in de Februari Hofvijver). Dit amendement doet in zekere zin wat een nipt in de Commons verworpen amendement ook al beoogde, namelijk de rechten zeker stellen van EU onderdanen in het Verenigd Koninkrijk. Het in Committee Stage in de Lords aanvaarde amendement bepaalt het volgende: "Within three months of exercising the power (de art. 50 VEU notificatie), Ministers of the Crown must bring forward proposals to ensure that citizens of another European Union or European Economic Area country and their family members, who are legally resident in the United Kingdom on the day on which this Act is passed, continue to be treated in the same way with regards to their EU derived rights and, in the case of residency, their potential to acquire such rights in the future"

En er staat nog een amendement op stapel in de Lords namelijk om het parliament ook een 'meaningful vote' te geven over de uitkomst van de Brexit onderhandelingen met de EU. Dat amendement is eveneens kansrijk on volgende week aangenomen te worden.

Ping-pongen

Hoe nu verder na aanvaarding van de Brexit Bill met een of twee amendementen? Dan gaat het aldus geamendeerde voorstel terug naar de Commons. De gangbare procedure is dan dat de Brexit Bill net zo lang heen en weer wordt 'gepingpongd' tussen beide kamers totdat overeenstemming zal zijn bereikt over de finale tekst.

En dat zal drie dingen kunnen betekenen:

  • 1. 
    De Commons nemen het amendement (de amendementen) van de Lords over
  • 2. 
    De Lords trekken hun amendement(en) weer in
  • 3. 
    De Commons en de Lords bereiken een akkoord over een compromis formule waar beide zich in kunnen vinden.

Stel dat het niet tot een van deze drie opties komt? Dan gaat de Brexit Bill een lange vertraging in, omdat grosso modo pas over een jaar het House of Commons haar voorstel tot wet kan doen bevorderen zonder instemming van de Lords. Dat gaat veel te lang duren uiteraard, zodat een van de eerdere opties, en vooral optie 3, een compromis tussen beide huizen, voor de hand ligt. De snelheid waarmee een compromis kan worden bereikt zal van de compromisbereidheid afhangen. De eerste geluiden van de regering zijn nogal robuust en wijzen er op dat de Lords maar moeten toegeven en zijn in ieder geval voor de bühne.

Voor nu is het afwachten wat de Lords verder doen en daarna hoe het proces van ping pong tussen beide kamers gaat uitwerken.