Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Columns & Analyses

 • Sacramenteel staatsrecht

  Mr. Geerten Boogaard, 14 maart 2018

  Geerten Boogaard
  Soms doen woorden er heel letterlijk toe. Bijvoorbeeld in de katholieke mis tijdens de consecratie. Als de priester dan niet precies de goede woorden spreekt, wordt een ouwel geen hostie. Blijft brood gewoon brood. In het staatsrecht kennen we dat verschijnsel ook. Bijvoorbeeld bij het afleggen van de eed. Als straks de 9.000 nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd gaat het ongetwijfeld wel weer ergens mis. Is zo iemand dan wel raadslid geworden? Zeker aan de verhaspeling ‘zo waarlijk helpe mij almachtig, God’ wordt dan terecht zwaar getild.
 • Artikel 1 'gemajoreerd'

  Prof.Dr. Joop van den Berg, 2 maart 2018

  Prof.Dr. Joop van den Berg
  Kort geleden hield de minister van BZK, Kajsa Ollongren, in Nijmegen de ‘Burgemeester Daleslezing’, genoemd naar haar legendarische voorganger als minister, daarvoor een even legendarische burgemeester van Nijmegen. In haar rede ging de minister in op de betekenis van de Grondwet voor het maatschappelijk leven; daarbij stelde zij artikel 1 (het ‘gelijkheidsartikel’) centraal.
 • Rutte III mag in de Senaat wel met een beter verhaal aankomen over het referendum

  Prof.Dr. Frank Hendriks, 26 februari 2018

  Prof.Dr. Frank Hendriks
  Frank Hendriks reflecteert op het voorziene levenseinde van het nationaal referendum in Nederland, dat telkens maar geen genade kan vinden bij de Haagse politiek. Andere fatsoenlijke landen, hoger op democratieranglijsten dan Nederland, zijn minder terughoudend in het toevoegen van referendumdruk aan hun representatieve democratie. In Nederland kunnen we hier meer van leren dan we doen.
 • Evaluatierapport Wfpp: nuttige heroverweging die vragen oproept

  Prof.Dr. Ruud Koole, 13 februari 2018

  Prof.Dr. Ruud Koole
  De door de minister van BZK ingestelde commissie die de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moest evalueren, heeft recentelijk een mooi, informatief rapport gepubliceerd.1)
 • Integriteit in het parlement: voorstel voor een nieuwe procedure

  Prof.Mr. Erik Jurgens, 7 februari 2018

  Geen foto beschikbaar
  In De Hofvijver van 29 januari 2018, waarin meerdere interessante bijdragen staan over de toetsing van de integriteit van politici en bestuurders, vraagt Paul Bovend'eert om een procedure binnen de beide Kamers van het Parlement bij vermeende schending van integriteit.
  In een artikel in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, januari 2018, doet hij verslag van zulke regelingen bij enige buitenlandse parlementen.
 • Baudet laat zich kennen

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa, 6 februari 2018

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa
  Baudet ziet zich zelf graag als voorvechter van het vrije woord: zijn politieke partij heet dan ook Forum (een forum is ook gemeenlijk een plaats voor vrij debat) voor Democratie (en democratie en meningsvrijheid gaan nu eenmaal hand in hand). En dan toch aangifte doen tegen minister Ollongren als deze in een toespraak kritiek uit op Baudet en zijn partij. Dan laat je je toch wel erg kennen. Kritiek door anderen heet dan opeens demoniseren en smaad en laster. Dat sterkt velen natuurlijk in de overtuiging dat Baudet en zijn partij democratie en vrijheid van meningsuiting in eerste instantie zien als vooral voor zich zelf te gelden. Maar niet voor anderen. Kritiek door Baudet is dan democratie; kritiek op Baudet heet opeens laster.
 • Europa: praatclub of probleemoplosser?

  Dr. Jan Werts, 29 januari 2018

  dr. Jan Werts
  2018 moet een Europees ‘oogstjaar’ worden. In de loop van 2019 vertrekken de Commissie Juncker, het Europees Parlement en voorzitter Tusk van de Europese Raad. Pas in 2020 komt daarna de overlegmachinerie weer in actie, zo leert de ervaring. Hierna een overzicht van de stand van zake en de uitdagingen van de Europese Unie voor 2018.
 • Is Ronald van Raak echt zo dom als hij zich voordeed?

  Dr. Bert van den Braak, 24 januari 2018

  Bert van den Braak
  Het is onbegrijpelijk en niet uit te leggen dat politieke ambtsdragers bij verlies van hun beroep anders worden behandeld dan 'gewone' werknemers. De wachtgeldregeling moet daarom worden afgeschaft. Dat betoogde SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak gisteren in het programma EenVandaag.
 • Opdracht staatscommissie te beperkt

  Prof.Dr. Joop van den Berg, 5 januari 2018

  Prof.Dr. Joop van den Berg
  De algehele herziening van de Grondwet, die ons de tekst heeft opgeleverd zoals wij die vanaf 1983 kennen, werd geleid door een specifieke opvatting over wat een grondwet diende te zijn, zonder daarin overigens altijd even consequent te wezen. Die opvatting had zich eerst meester gemaakt van de in 1963 gloednieuwe afdeling ‘constitutionele zaken’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken; zij werd gedeeld door de Staatscommissie-Cals/Donner, die in 1967 van het kabinet-De Jong de opdracht kreeg een algehele herziening van de Grondwet voor te bereiden. Verbindende figuur: covoorzitter André Donner, vader van de huidige vicepresident van de Raad van State 1).
 • Op de blaren zitten

  22 december 2017

  Geen foto beschikbaar
  De gemeenteraad van Brunssum heeft kort geleden een van zijn leden, mr. Jo Palmen, verkozen tot wethouder, voordat een integriteitsonderzoek naar hem had plaatsgehad. Tot zulk voorafgaand onderzoek heeft de raad zich in het verleden verplicht. De raad is met elf tegen tien stemmen bij zijn besluit gebleven, hoewel de burgemeester voortzetting van het wethouderschap van Palmen had ontraden. Dit, nadat een alsnog gehouden integriteitsonderzoek had geconcludeerd dat Palmen een hoog risico voor de integriteit van het gemeentebestuur belichaamde. Burgemeester Winants, deed, wat je dan als burgemeester met enig eergevoel het best kan doen: ontslag nemen.