Voor wie nog zweeft of twijfelt: de VoorkeurstemWijzer

vrijdag 10 maart 2017, 7:51, Nicolas Cramer en Myriam van Dorp, Parlementair Documentatie Centrum

Er is meer te kiezen dan een lijsttrekker. Een Groninger? Een vrouw? Een boer? Jong of ervaren? Het Parlementair Documentatie Centrum ontwikkelde de voorkeurstemwijzer.com waarmee je de kandidaat van jouw voorkeur kan selecteren om vervolgens op 15 maart een voorkeurstem uit te brengen.

Het Nederlandse publiek verdient een compliment voor de omvang waarin het stemwijzers en kompassen bezoekt. Velen blijken bereid grote aantallen vragen over tal van ingewikkelde kwesties te beantwoorden om zijn of haar keuze op 15 maart a.s. zo goed mogelijk te funderen. Ook het aantal inhoudelijke debatten, diepgaande discussies en berichten dat wij als samenleving zonder veel gemor verstouwen geeft blijk van een prijzenswaardige democratische gezindheid. Alom lijkt ook de overtuiging te bestaan dat het vooral over de inhoud moet gaan en minder over de personen.

Toch blijken al deze verdienstelijke inhoudelijke inspanningen er niet toe te leiden dat het bepalen van je stem er eenvoudiger op wordt. Het zweven is een nationale volkssport geworden en het aantal twijfelaars is inmiddels in de meerderheid. Of erger nog: wie de berichtgeving en de debatten nader bekijkt, zal constateren dat het vaak meer gaat over de wijze waarop de lijsttrekkers zich in het debat staande weten te houden dan over de inhoudelijke onderwerpen waarover zij met elkaar in discussie gaan.

Montesquieu - zoals bekend niet alleen de naamgever van het Montesquieu instituut, maar ook een van de belangrijkste grondleggers van onze parlementaire democratie - zou hier niet van opkijken. De doorsnee burger had in zijn visie niet de tijd, niet de kennis en niet de lust om zich de hele dag met het moeizame wikken en wegen over politieke vraagstukken bezig te houden. Er moet immers ook nog gewerkt, gegeten, gekookt, gesport en gemantelzorgd worden. Politiek dat is een vak dat je er volgens hem niet tussen neus en lippen even bij doet.

Zijn oplossing voor dit dilemma is dat wij burgers eens in de zoveel jaar uit ons midden vertrouwde personen kiezen. Want waar wij volgens Montesquieu goed in zijn, is voor ons zelf te bepalen wie wij nu het meest vertrouwen. Deze door ons gekozen en vertrouwde personen hebben tot taak zich namens ons in politieke vraagstukken te verdiepen en onze belangen in het parlement te behartigen. In de ogen van Montesquieu is het dan ook helemaal niet zo erg dat we aan de huidige campagne vooral overhouden wie ons het meeste vertrouwen geeft.

Jammer is alleen dat we ons daarbij voornamelijk op de lijsttrekkers moeten baseren. Dat is nog geen tien procent van het totale aantal Kamerleden en ook niet erg representatief voor de "gewone" Kamerleden. En dat terwijl het overgrote deel van het parlementaire werk juist door deze meer gespecialiseerde Kamerleden wordt verricht.

Zo is het voor het platteland toch best van belang dat er in de Kamer voldoende plattelanders zitten. Of dat het aardbevende Groningen zich door voldoende Groningers vertegenwoordigd weet. Of dat de stem van vrouwen vaker klinkt.

Het uitbrengen van een voorkeursstem kan daar een machtig wapen bij zijn. Dit te weinig gebruikte instrument vraagt echter wel dat we deze personen voldoende kennen. Dat wordt vanaf nu een stuk eenvoudiger, want vandaag introduceert het PDC - als partner van het Montesquieu-instituut - de VoorkeurstemWijzer.com.

Deze niet op inhoud maar op personen gerichte site stelt je in staat om snel en eenvoudig aan de hand van uitgebreide informatie te bekijken wie jouw belangen de komende vier jaar bij voorkeur zou moeten behartigen.

Ook lees je op deze site - in weinig woorden - hoe je deze voorkeur door het uitbrengen van een voorkeurstem het best tot uitdrukking kunt brengen.

Ga naar www.voorkeurstemwijzer.com en bekijk wie jouw belangen de komende vier jaar het beste zou kunnen behartigen.

Deze bijdrage stond in