Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prinsjeslezing spreekster Caroline de Gruyter over de integratie van asielzoekers

woensdag 23 augustus 2017, 12:03

DEN HAAG (PDC) - Het verbeteren van het integratiebeleid is volgens velen is één van de factoren die kan bijdragen tot een gevoel van eenheid in de Europese Unie. Caroline de Gruyter, een van de sprekers van de Montesquieu Prinsjeslezing dit jaar, schreef voor Carnegie Europe een artikel over hoe bureaucratische inflexibiliteit een groot obstakel kan vormen voor de integratie van asielzoekers. Ze beargumenteert dat de integratie van vluchtelingen sneller kan verlopen door ze te trainen en een baan aan te bieden, in plaats van hen die kansen te ontzeggen waardoor ze buiten de samenleving komen te staan.

Op vrijdag 15 september worden deze en andere gelijksoortige onderwerpen besproken tijdens de Montesquieu Prinsjeslezing in Den Haag. Dit jaar is een van de centrale vragen wat de Europese Unie en haar lidstaten kunnen doen om een sterker gevoel van eenheid te creëren, ondanks verschillende ideeën over normen en waarden. Het motto van de EU is immers ‘Verenigd in verscheidenheid’.

Meld je nu aan voor de Montesquieu Prinsjeslezing, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Europalezing, voor een lezing over hoe de Europese Unie burgers bij elkaar kan brengen via het aanmeldformulier.

Het volledige artikel van De Gruyter is beschikbaar via www.carnegieeurope.eu