Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prinsjeslezing spreker Paul Scheffer over de afbakening van de samenleving

vrijdag 1 september 2017, 10:19

DEN HAAG (PDC) - Hoeveel begrenzing heeft de Europese Unie nodig? Heeft Europa de morele verplichting om alle migranten op te nemen? Prinsjeslezing spreker Paul Scheffer betoogt in zijn boek De vrijheid van de grens dat enige ruimtelijke afbakening nodig is ter bescherming van de open samenleving. Hij houdt zich daarbij wel afstandelijk van nationalistische sentimenten.

Hoeveel kan een samenleving worden meegetrokken in globalisering zonder dat mensen een gevoel van identiteit verliezen? Scheffer roept mensen met een liberaal gedachtegoed op om over soort vragen meer in debat te gaan. Anders wordt dat debat opgevuld door populisten en autoritaire politici, waarschuwt de hoogleraar Europese Studies.

Paul Scheffer spreekt op de Prinsjeslezing op 15 september in Sociëteit De Witte, Den Haag.

De vrijheid van de grens is via de volgende link te bestellen: www.bol.com